Tematyką Sympozjum będzie: Rola leczenia uzdrowiskowego w kompleksowej rehabilitacji. Temat niezwykle ważny w rozpoczynających się zmianach organizacyjnych w zakresie rehabilitacji leczniczej i leczenia uzdrowiskowego.

Program ramowy:

19Lutego 2021

 • clock icon

  10.00

  Otwarcie Międzynarodowych Targów Rehabilitacji i Opieki Medycznej

 • clock icon

  13.30 – 15.30

  Zebranie Konsultanta Krajowego z Konsulatamiwojewódzkimi w dziedzinie Rehabilitacji medycznej - (18 osób)

 • clock icon

  16.00 – 19.00

  Zebranie Zarządu Głównego PTReh (30 osób)

 • clock icon

  19.30

  Kolacja ZG PTReh i zaproszonych Gości (40 osób)

20 Lutego 2021 roku (piątek)

 • clock icon

  10.00

  Rozpoczęcie Sympozjum

 • clock icon

  10.30 – 12.15

  Sesja Naukowa I

 • clock icon

  12.30 – 14.00

  Panel pt.: „Czy leczenie w Uzdrowiskach w Polsce powinnoopierać się na rehabilitacji leczniczej?” – Panel z udziałem Prezesa NFZ,Dyrektorów Służb Mundurowych OW NFZ, Konsultantów Krajowych wdziedzinie Rehabilitacji medycznej i Konsultanta Krajowego w dziedzinieBalneologii i Medycyny Fizykalnej oraz przedstawicieli Uzdrowisk.

 • clock icon

  14.00 -15.00

  Lunch

 • clock icon

  15.00 – 17.15

  Sesja Naukowa II

 • clock icon

  17.30 – 19.00

  Sesja „Uzdrowiskowa” – prezentacje przedstawicieliUzdrowisk w Polsce

 • clock icon

  19.30

  Uroczysta kolacja dla uczestników

21 Lutego 2021 roku (sobota)

 • clock icon

  9.30 – 11.30

  Sesja Naukowa II

 • clock icon

  11.45 – 13.30

  Sesja Naukowa IV – „Studencka i Doktorancka

 • clock icon

  13.30-14.00

  Zakończenie Sympozjum

W trakcie XX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji planowane są wystąpienia:

1. J. Taczała: Współpraca oddziałów dziennych i stacjonarnych z uzdrowiskami – czy potrzebujemy wspólnej dokumentacji medycznej w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym?

2. J. Taczała, M. Dmoszyńska-Graniczka – Objawy alarmowe rozwoju psychoruchowego niemowląt – czy są dobrym narzędziem monitorowania rozwoju?

3. J. Taczała, W. Cyganik – Narzędzia oceny zaburzeń funkcji kończyn górnych niemowląt z wczesnym uszkodzeniem mózgu

4. J. Taczała, M. Dmoszyńska-Graniczka – Wyniki neurorozwojowe 2 letnich wcześniaków a częstość stosowanej rehabilitacji

5. Katarzyna Hojan – Wykorzystanie uzupełniających, integracyjnych metodusprawniania w rehabilitacji osób chorych na nowotwory – aktualny stan wiedzy

6. Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke – Zawroty głowy nie są przeciwwskazaniem do rehabilitacji?

7. Rafał Sapuła – Specyfika rehabilitacji uzdrowiskowej u osób starszychJolanta Kujawa, Bartłomiej Szrajber, Krzysztof Klukowski – Globalna i indywidualna perspektywa starzenia się w kompleksowej rehabilitacji

8. Marta Woldańska-Okońska, Ryszard Kołodrubiec – Zastosowanie naturalnych surowców leczniczych w warunkach rehabilitacji uzdrowiskowej i pozauzdrowiskowych

9. Sylwia Krukowska, Marta Woldańska-Okońska – Komunikacja medyczna jako nowy standard kształcenia w uczelniach medycznych

10. Sylwia Krukowska, Marta Woldańska-Okońska – Bariery komunikacyjne w kontaktach z pacjentem i jego rodziną

11. Adam Zdziechowski – Rehabilitacja przed i pooperacyjna w endoprotezoplastyce choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych – proponowane rozwiązania w rehabilitacji uzdrowiskowej.

12. Kamil Koszela, Marta Woldańska-Okońska – Zastosowanie mezoterapii w zespole szyjno-głowowym

13. Kamil Koszela, Marta Woldańska-Okońska – Problem rozpoznania różnicowego w aspekcie zespołu bólowego kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego a entezopatia krętarza większego

14. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Rola uzdrowisk w kompleksowej rehabilitacji

15. Tomasz Saran – Wpływ ćwiczeń wytrzymałościowych na aktywność szlaku kynureninowego i wybrane aspekty funkcjonowania psychicznego osób rehabilitowanych

16. Jarosław Tałałaj – Zastosowanie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w rehabilitacji oddechowej

17. Jarosław Tałałaj – Holmed Uzdrowisko w Supraślu. Podsumowanie pierwszego roku działania Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego

18. Elżbieta Miller – Co wiemy o zastosowaniu kriostymulacji w medycynie?

19. Iwona Maciąg – Tymecka – Rehabilitacja, profilaktyka i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością w uzdrowisku

20. Piotr Majcher – Rehabilitacja onkologiczna w Uzdrowiskach.

Warsztaty

1. J. Taczała – Kamienie milowe rozwoju jako narzędzie oceny i kwalifikacji do rehabilitacji niemowląt

2. J. Taczała – „Coaching” dla rodziców niemowląt z grupy ryzyka

3. Mgr Magdalena Janc, dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke p-Rehabilitacja osób z zawrotami głowy, ok 1 -1,5 godziny

Więcej informacji wkrótce